Kultura żydowska po hebrajsku

Życie Żydów w Europie z dala od metropolii

Logo programu UE wspierające kulturę "Kultura 2000"
Logo Stowarzyszenia Krainy Westfalia-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

Napisz do nas Kontakt |  Kalendarium: wydarzenia historyczne w skrócie Kalendarium |  Słowniczek Słowniczek |  Polecana literatura Literatura |  Odsyłacze do innych stron Odsyłacze | Dokumenty filmowe projektu Film | Dokumenty dźwiękowe projektuDźwięk |  Pomoc Pomoc |  Wersja niemiecka D  |  Wersja holenderska NL  |  Wersja polska PL  | 

  Znajdujesz się: Strona główna


Słowniczek


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Wyszukiwarka:  

Litera [ D ]


dajjan

uczony w Piśmie

("sędzia") sędzia sądu rabinackiego, znawca Prawa, podejmuje decyzje w kwestiach religijnych.

diaspora

Żydzi mieszkający poza Ziemią Świętą

(greckie "rozproszenie". Termin stosowany na określenie skupisk żydowskich mieszkających poza Ziemią Świętą. Życie w diasporze miało charakter dobrowolny i przymusowy.

Displaced Persons (DP's)

Osoby, które wskutek II wojny światowej zostały wypędzone z ojczyzny

Określenie stosowane przez organizację UNRA (UNRRA Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy założona w 1943 roku) dla osób,które wskutek wojny zostały wypędzone bądż uciekły z terenu zamieszkania. W styczniu 1945 roku organizacja ta oszacowała ponad 13,5 miliona takich osób (DP's), wśród których było około 250 000 Żydów. W ciągu kilku miesięcy, po akcjach repatriacyjnych liczba ta zmniejszyła się o 1,5 milionów Polaków, Ukraińców i Żydów, którzy nie chcieli wrócić do swojej ojczyzny i do czasu wyjazdu za granicę żyli w tak zwanych obozach DP.

dom modlitwy

Część mieszkania, w której odbywały się nabożeństwa

W małych żydowskich gminach wiejskich, jak również w nowopowstających gminach miejskich, miejsce w domu mieszkalnym, pełniące funkcje synagogi.