Joodse cultuur in het Hebreeuws

Joods Leven in Europa buiten de grote steden

Logo EU-kaderprogramma voor cultuur "Cultuur 2000"
Beeldmerk van het Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

contact contact |  tijdbalk tijdbalk |  woordenlijst woordenlijst |  literatuur literatuur |  links links | Filmdocumenten van het project film | Geluidsdocumenten van het projectgeluid |  help help |  Duitse pagina D  |  Nederlandse pagina NL  |  Poolse pagina PL  | 

  U bent hier: Home


Woordenlijst


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Begrip zoeken:  

Letter [ G ]


Galle

Bijzonder brood voor de sabbat en feestdagen

Gevlochten brood dat op de sabbat en de Joodse feestdagen gegeten wordt. In het Nederlands galletjes genoemd.

Geleiderecht

Vestigingsrecht voor Joden

Documenten waarin precies werd omschreven waar en onder welke voorwaarden joden zich in een plaats mochten vestigen.

Getto

Wijk waar Joden moesten wonen

Gedwongen vestiging van joden in begrensde wijken. In Duitsland ontstonden getto's of "Judengassen" aan het eind van de 13e eeuw.
In Italie werden om grote getto's hoge muren gezet. Als het aantal bewoners toenam, kon de wijk niet uitgebreid worden en werden de leefomstandigheden steeds slechter. Ziekten en branden waren het gevolg.
Met de emancipatie van de joden nam het aantal getto's af. Maar in de Tweede Wereldoorlog stelden de Duitse bezetters weer getto's in. Daar moest een groot deel van de Europese joden opeengepakt leven, voordat ze vermoord werden.

Goi (Gojim)

Niet-Jood

Aanvankelijk aanduiding voor volk of natie, zowel betrekking hebbend op heidense volkeren als op het joodse volk (als volk onder de volkeren). Later werd Goi de aanduiding voor een niet-jood.