Joodse cultuur in het Hebreeuws

Joods Leven in Europa buiten de grote steden

Logo EU-kaderprogramma voor cultuur "Cultuur 2000"
Beeldmerk van het Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

contact contact |  tijdbalk tijdbalk |  woordenlijst woordenlijst |  literatuur literatuur |  links links | Filmdocumenten van het project film | Geluidsdocumenten van het projectgeluid |  help help |  Duitse pagina D  |  Nederlandse pagina NL  |  Poolse pagina PL  | 

  U bent hier: Home


Woordenlijst


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Begrip zoeken:  

Letter [ M ]


maskil (maskilim)

Vertegenwoordiger van de Joodse Verlichting

Vertegenwoordiger van de joodse Verlichting.

Matsewa

Grafsteen op joodse begraafplaats

Graafsteen op een joodse begraafplaats. Op joodse grafstenen staan in het Hebreeuws de naam en de sterfdatum van de overledene vermeld, evenals een korte beschrijving van de betreffende persoon.

matze (matzot)

Ongezuurd brood dat op pesach gegeten wordt

Ongezuurd brood dat gebakken wordt zonder gerezen te zijn. Het wordt op pesach gegeten ter herinnering aan de uittocht uit Egypte. Tijdens die uittocht moesten de joden zo snel hun spullen pakken, dat ze geen tijd hadden om hun brooddeeg te laten rijzen. Van dat ongerezen deeg bakten ze vervolgens hun matzes.

Mechietsa

Scheidingshek in een synagoge tussen mannen en vrouwen

In orthodoxe synagogen worden mannen en vrouwen gescheiden door de mechietsa. Jongens zitten tot hun dertiende (als ze bar-mitzwa worden) bij de vrouwen achter de mechietsa.

Melamed

Leraar Hebreeuws

Leraar Hebreeuws.

menora

Zevenarmige kandelaar, embleem van de staat Israel

Zevenarmige tempelkandelaar die hét symbool van het jodendom werd. Sinds 1948 is de menora het officiŽle embleem van de staat Israel.

Meschummad

Bekeerling, een tot het christendom bekeerde jood

Bekeerling, een tot het christendom bekeerde jood.

Mezoeza

Kokertje met teksten uit de Tora

("Deurpost") Kokertje waarin een stukje perkament zit. Op het stukje staan citaten uit de Tora over de liefde tot God die met hart en ziel doorvoeld moet worden. Ze sporen aan tot het uitvoeren van Gods wetten.
De mezoeza wordt aan de rechter deurpost van een woning aangebracht.

Mikwe

Ritueel bad

("Bekken") Ritueel bad. Door volledige onderdoping kun je er tot geestelijke en lichamelijke reinheid komen. Vrouwen baden zich in het Mikwe na de menstruatie of na een bevalling. Ook wordt het gebruikt na aanraking van een lijk.

minhag

gebruik

("Gebruik") Gebruiken die van generatie op generatie mondeling doorgegeven worden. Van plaats tot plaats kunnen deze gewoonten sterk verschillen.

Minjan

Minimumaantal van tien mannen bij de dienst

("aantal") Minimumaantal van tien religieus volwassen joodse mannen dat in de synagoge aanwezig moet zijn om de dienst te kunnen houden.
In sommige liberale joodse gemeenten tellen ook vrouwen mee met het bereiken van de minjan.

Misjna

Verzameling van rabbijnse leerstellingen

("onderwijzen", "herhalen") Verzameling van mondelinge uitspraken en commentaren van rabbijnen in de 2e eeuw in Palestina op de geschreven Tora. De Misjna legde de basis voor de latere Talmoed.

mitswa (mitswot)

Gebod of individuele verplichting

Gebod, verplichting, erefunctie of goede daad. Het gaat hier, anders dan in de Halacha dat een alomvattend wettensysteem is, om individuele plichten, daden of eretaken.

Mizrachie

Orthodoxe afdeling van de Nederlandse Zionisten Bond.

De Mizrachie was een religieus-zionistische beweging die in 1902 in Vilnius opgericht werd. In Nederland was ze een onderdeel van de Nederlandse Zionistenbond en organiseerde orthodoxe joden, voor wie alleen een joodse staat op orthodoxe grondslag acceptabel was.

moheel

Besnijder

Joodse man die besnijdenissen uitvoert.