Joodse cultuur in het Hebreeuws

Joods Leven in Europa buiten de grote steden

Logo EU-kaderprogramma voor cultuur "Cultuur 2000"
Beeldmerk van het Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

contact contact |  tijdbalk tijdbalk |  woordenlijst woordenlijst |  literatuur literatuur |  links links | Filmdocumenten van het project film | Geluidsdocumenten van het projectgeluid |  help help |  Duitse pagina D  |  Nederlandse pagina NL  |  Poolse pagina PL  | 

  U bent hier: Home


Woordenlijst


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Begrip zoeken:  

Letter [ P ]


Pentateuch

De eerste vijf boeken van de bijbel, de Tora

De eerste vijf boeken van de bijbel, ook wel Tora of de Vijf Boeken van Mozes genoemd.

Pesach

Joodse feestdag

Feest dat zeven dagen (in de diaspora acht dagen) duurt en dat gaat over de bevrijding van de joden uit Egypte waar zij als slaven leefden.
Op de eerste of tweede avond van Pesach wordt Seider gevierd. Op deze Seideravond eten de aanwezigen Matzes en andere gerechten met een symbolische betekenis, zoals het bittere kruid.

Pestvervolging

Pogroms tijdens de pest in Europa in de 14e eeuw

De joden kregen de schuld van pest die sinds 1348 in Europa heerste. De joden hebben de waterbronnen vergiftigd, zo dachten niet-joden.
Tijdens een golf van pogroms werden joden vermoord, zelfs nog voordat de pest een bepaald gebied bereikt had. Vaak was het dan ook niet de pest zelf waardoor joden als zondebok werden aangemerkt. Vaak zaten er economische motieven achter: mensen (adel, stadsbesturen) die bij joden een geldschuld hadden, zaten achter deze jodenvervolgingen.

Pinkas

Kroniek van een joodse gemeente

(Hebreeuws voor "kroniek") Boek over de geschiedenis van een joodse gemeente. In Duitsland werd het ook wel "gemeenteboek" genoemd.

Poeriem

Vreugdefeest

Vreugdefeest waarmee wordt herinnerd aan de redding van de Joden in het vroegere Perzie uit de klauwen van de kwaaie minister Haman. Haman wilde alle Joden vermoorden, maar dankzij het kloeke optreden van de Joodse Esther lukte hem dat niet. Het verhaal is te lezen in het bijbelboek Esther (het enige bijbelboek waarin God niet genoemd wordt!).
Met Poeriem worden aan vrienden en armen cadeautjes gegeven. De viering van het feest doet denken aan carnaval doordat iedereen zich dan gek verkleedt.

Pogrom

Vernietiging, uitspattingen

Gewelddadige uitspattingen tegen joden in Rusland sinds de tsaren. In onze tijd heeft pogrom een meer algemene betekenis: de vervolging van weerloze minderheden.