Kultura żydowska po hebrajsku

Życie Żydów w Europie z dala od metropolii

Logo programu UE wspierające kulturę "Kultura 2000"
Logo Stowarzyszenia Krainy Westfalia-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

Napisz do nas Kontakt |  Kalendarium: wydarzenia historyczne w skrócie Kalendarium |  Słowniczek Słowniczek |  Polecana literatura Literatura |  Odsyłacze do innych stron Odsyłacze | Dokumenty filmowe projektu Film | Dokumenty dźwiękowe projektuDźwięk |  Pomoc Pomoc |  Wersja niemiecka D  |  Wersja holenderska NL  |  Wersja polska PL  | 

  Znajdujesz się: Strona główna


Pomoc


Układ strony


Strona składa się zasadniczo z około 45 historii o życiu Żydów i ich dziedzictwie kulturalnym w Europie na pograniczu metropolii.
Te historie są ułożone w poszczególne działy:
W pierwszej linii jest to pięć tematów: religia i gmina, położenie prawne i zawody, życie codzienne i kultura, przemieszczanie się i ruchy migracyjne oraz potrzeganie siebie, ale także trzy regiony: "Groningen", "Westfalen" i "Lublin".

Nawigacja


 • Jest wiele różnych możliwości poruszania się po stronie:
  Mapa kraju, nawigacja tematyczna, nawigacja główna, metanawigacja oraz funkcja wyszukiwania.

Screenshot nawigacji tematycznej (wycinek) Screenshot nawigacji tematycznej (wycinek)
Nawigacja tematyczna
 • Na pierwszym planie są tematy, w tle są ilustracje.
 • Ta nawigacja jest zawsze widoczna i zawiera w sobie stronę wprowadzającą i pięć tematów.
 • Dla lepszej orientacji, wybrany w danym momencie temat ma ciemnoniebieskie tło.

Screenshot nawigacji głównej (wycinek) Screenshot nawigacji głównej (wycinek)
Nawigacja główna
 • Nawigacja główna po lewej stronie zawiera w sobie wszystkie strony poziomu pierwszorzędnego po drugorzędny w odpowiednim przypadku, aż po piąty poziom.
 • Wszystkie poziomy są przedstawione w formie drzewa nawigacyjnego.
 • Różne poziomy są wyszczególnione poprzez różne odcienie kolorów-.
 • Jeśli przykładowo wybierze się jakiś temat, pojawią się różne należące do tego historie z ich podgrupami.
Screenshot metanawigacji (wycinek) Screenshot metanawigacji (wycinek)
Metanawigacja
 • Dwie listy w czerwonym kolorze w części głównej i na końcu strony - zawierają głównie funkcje.
 • Na górze: szukaj, kontakt, kalendarium, glosariusz, polecana literatura, pomoc, wybór języka, wybór wielkości czcionek.
 • Na dole: wpisz jako PDF, drukuj stronę, wyślij stronę, mapa strony, impresum, na początek strony.

Screenshot metanawigacji (wycinek) Screenshot metanawigacji (wycinek)
Znak nawigacyjny
 • Znak nawigacyjny wskazuje, gdzie w danym momencie znajduje się.
 • użytkownik.

Screenshot der Landkarte (Ausschnitt) Screenshot der Landkarte (Ausschnitt)
Mapa
 • Fragment mapy Europy, na której wyszczególnione są trzy regiony "Groningen", "Westfalia" i "Lublin".
 • Te trzy regiony są interaktywne, można dostać się do strony głównej danego regiony i stąd do historii.
 • Mapa jest zawsze widoczna.

 • W celu lepszej orientacji nawigacja główna zmienia kolor na zielony, jeśli się wybierze dany region.

Ikony i ich znaczenie


Szczególne funkcje strony są przedstawione za pomocą ikon. Tu można odczytać znaczenie poszczególnych ikon.

Szukaj
 • Lupa to wyszukiwarka strony
 • Uwzględniono komplet treści strony (przeglądanie całej bazy).
 • Na każdej stronie w każdym dziale w meta nawigacji wyszukiwarka jest dostępna.
 • Wynik poszukiwań uwzględnia interaktywny spis wszystkich stron, które zawierają w sobie szukane pojęcie.

Kontakt
 • Koperta posiada funkcję: "kontakt"
 • Tu znaleźć można adresy i możliwości kontaktu z Westfalskim Centrum Środków Masowego Przekazu Landu Nadrenii Westfalii.

Kalendarium
 • Ten znak symbolizuje "kalendarz"
 • Kalendarz zawiera w sobie zarys historyczny wydarzeń o charakterze regionalnym i ponadregionalnym, które dotyczą tematu strony.

Słowniczek
 • Ikona ta symbolizuje glosariusz
 • Lista pojęć w porządku alfabetycznym, które należy wyjaśnić.
 • Jeśli ikona pojawi się po pojęciu w tekście, prowadzi ona do odpowiednego hasła w glosariuszu. Tam można znaleźć skrót wyjaśnenia danego pojęcia.

Literatura
 • Książka jako symbol "polecana literatura"
 • Są trzy listy z literaturą. Lista niemiecka, niderlandzka i polska.
 • Można obejrzeć każdą listę, obojętnie w jakim języku się w danej chwili znajduje.

Odsyłacze
 • Strzałka to "Linki"
 • Na tej stronie znajdują się linki do innych związanych tematycznie stron.

Pomoc
 • Znak zapytania to symbol "pomoc"

Wersja niemiecka Wersja holenderska Wersja polska
 • Flagi to symbol "wybór języka"
 • Wybór dokonuje się automatycznie przez ustawienie browsera (w niemieckim browswerze ustawiona jest strona niemiecka).
 • Przez naciśnięcie na odpowiednią flagę użytkownik może zmienić język.
 • Język pozostaje zachowany aż do następnej zmiany.
 • Przy zmianie języka pozostaje się na aktualnej stronie, a więc nie traci się orientacji.

powiększ czcionkę zmniejsz czcionkę
 • Znak "+" i "-" odpowiadają za zmianę wielkości czcionki.
 • Poprzez te symbole można zmienić wielkość czcionki
 • Wielkość czcionki zostaje utrzymana, aż do następnej zmiany.
 • Interesujące do czytania dłuższych tekstów, ale także dla starszych osób, czy mających problemy ze wzrokiem.

Stworzenie strony w formacie PDF
 • Ta Ikona to "ściągaj PDF-plik".
 • Z wybranej strony PDF - plik do ściągnięcia.

Wersja do druku
 • Drukarka symbolizuje "drukuj stronę"
 • Ten symbol jest do dyspozycji na końcu każdej strony.

Wyślij stronę
 • Ikona symbolizuje "wyślij stronę"
 • Ważne wiadomości z każdej strony mogą być przesłane tylko jeśli się poda adres e-mailowy odbiorcy i własny adres e-mailowy

Mapa witryny
 • To symbolizuje "mapę stony"
 • Mapa strony to rodzaj spisu treści strony internetowej
 • Bardzo pomocne dla odwiedzającego, ale i wyszukiwarek z zewnątrz

Impressum
 • "c" jest symbolem "impresum"
 • Tu umieszczone są dane prawne dotyczące projektu.

Na początek strony
 • Te strzałki symbolizują "do góry"
 • Można się dostać na początek wywołanej strony

materiał filmowy
 • Przejdź do materiału filmowego
 • Lista materiałów filmowych wykorzystanych w projekcie
 • Pojawia się w tekście i wskazuje na film dokumentalny.

materiał dźwiękowy
 • Głośnik symbolizuje "dokument dźwiękowy"
 • Lista materiałów dźwiękowych wykorzystanych w projekcie
 • Pojawia się w tekście i wskazuje na "dokument dźwiękowy".

Screenshot pisma hebrajskiego Screenshot pisma hebrajskiego

Pismo hebrajskie


 • Pismo hebrajskie jest symbolem tego projektu.
 • Tłumaczenie brzmi "Kultura Żydowska"