Joodse cultuur in het Hebreeuws

Joods Leven in Europa buiten de grote steden

Logo EU-kaderprogramma voor cultuur "Cultuur 2000"
Beeldmerk van het Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

contact contact |  tijdbalk tijdbalk |  woordenlijst woordenlijst |  literatuur literatuur |  links links | Filmdocumenten van het project film | Geluidsdocumenten van het projectgeluid |  help help |  Duitse pagina D  |  Nederlandse pagina NL  |  Poolse pagina PL  | 

  U bent hier: Home


LWL-Medienzentrum für Westfalen


In 1928 als Mediatheek Westfalen opgericht, ...

Eine Aufnahme aus der 1928 gegründeten Landesbildstelle nl Damals: Die 1928 gegründete Landesbildstelle nl
is het "LWL-Medienzentrum für Westfalen" (MZW) van het "Landschaftsverband Westfalen-Lippe" (Streekverbond) tegenwoordig een modern dienstencentrum voor de overdracht van mediacompetentie en de visualisering van het cultuurlandschap Westfalen-Lippe. Hoewel zijn opgavenspectrum breder is, ziet het MZW zich ook als een centrum voor het bewaren van historische collecties en tevens als onderzoeks- en opleidingscentrum.

Het inhoudelijke profiel van de instelling wordt door drie doelen gekenmerkt, die overeenkomen met drie werkgebieden.
Eine aktuelle Aufnahme aus einem Büro im LWL-Medienzentrum nl Heute: Dienstleistungszentrum für Medienkultur und Medienkompetenz nl

Leren en onderwijzen met media – mediapedagogie


Als mediapedagogische dienst vormt het "LWL-Medienzentrum für Westfalen" een regionaal knooppunt in het nationale netwerk van de mediacentra. De eerste taak is de ondersteuning van het werk van de 27 mediacentra in de districten en steden in Westfalen-Lippe. Naast de mediacentra behoren ook leraren en medewerkers/medewerksters van buitenschoolse onderwijsinstellingen tot de doelgroepen van het MZW.

De verhuurafdeling van het "LWL-Medienzentrum für Westfalen" bezit ongeveer 15.000 videoís, DVDís, CD-Romís, diaseries en 16mm-filmen over (bijna) alle onderwerpen voor opleidingsinstituten binnen en buiten het schoolverband. Alle media kunnen eenvoudig via het Internet opgezocht en besteld worden. Een deel van het aanbod is nu reeds online via download voor scholen beschikbaar.

Westfalen zien, horen en beleven – mediaproductie


Net zoals de beschikbaarstelling van media vormt de eigen productie van audiovisuele media sinds vele tientallen jaren een voortdurend werkgebied van het "LWL-Medienzentrum für Westfalen". Ongeveer 400 media werden alleen al in de laatste twintig jaar geproduceerd: diaseries, videoís, CDís en sinds 2003 ook DVDís.

Tegenwoordig wordt de productie van regionale media bijna altijd in nauwe samenwerking met andere cultuurinstellingen van het "Landschaftsverband" of met gemeentelijke respectievelijk instellingen van algemeen nut in de regio Westfalen-Lippe uitgevoerd.
Het inhoudelijke spectrum van de producties is zeer breed en reikt van onderwerpen uit historie en contemporaine geschiedenis via geografie, literatuur en kunst tot natuurkunde.
Het gemeenschappelijke basisprincipe van alle MZW-media is om interessante onderwerpen van algemene aard door middel van regionale verwijzingen en bewerkingen concreet begrijpelijk en invoelbaar te maken. Ze zijn om die reden zowel geschikt voor het gebruik op school als op het gebied van het buitenschoolse opleidingswerk. Bovendien richten ze zich tot alle personen, die in het beroep of privé belangstelling hebben voor de geschiedenis en het heden van de regio Westfalen.

Het audiovisuele geheugen van Westfalen – beeld-, film- en geluidsarchief


Het beeldarchief van het "LWL-Medienzentrum für Westfalen" biedt iedereen die zich privé of om beroepsredenen voor fotoís uit de regio Westfalen-Lippe interesseert een rijke bron van motieven. Ongeveer 300.000 regionale fotoís uit de tijd tussen 1850 en nu alsmede 3.000 luchtfotoís veraanschouwelijken het Westfaalse landschap, de steden en dorpen, de landbouw, het ambacht en de industrie, de kunst, architectuur, de gebruiken en niet in het minst ook de mensen en hun dagelijkse leven in de wisseling der tijden. Sinds 2004 kan het beeldarchief ook online bezocht worden.

Het filmarchief heeft de taak om het Westfaalse filmerfgoed uit het begin van de 20ste eeuw tot de dag van vandaag te registreren, inhoudelijk te ontsluiten en openbaar te presenteren. Het bestand bevat momenteel circa 1.500 filmen resp. filmscènes. Een representatief deel wordt in het kader van de serie "Westfalen in historische films" voor een breder publiek toegankelijk gemaakt.

Het geluidsarchief heeft zich naast het archiveren van historische en actuele geluidsdocumenten tot taak gesteld om dergelijke geluidsdocumenten in moderne vorm te ontsluiten. In samenwerking met de literatuurcommissie voor Westfalen werd de serie "Geluidsopnames betreffende de Westfaalse literatuur" opgezet waarin intussen vier CDís met tekstboekje zijn verschenen.


Contact

LWL-Medienzentrum für Westfalen
Fürstenbergstr. 14
48133 Munster
Duitsland

Telefon +49-(0)251-5913902
Fax +49-(0)251-5913982
Mail: medienzentrum@lwl.org
Internet: www.lwl-medienzentrum.de