Kultura żydowska po hebrajsku

Życie Żydów w Europie z dala od metropolii

Logo programu UE wspierające kulturę "Kultura 2000"
Logo Stowarzyszenia Krainy Westfalia-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

Napisz do nas Kontakt |  Kalendarium: wydarzenia historyczne w skrócie Kalendarium |  Słowniczek Słowniczek |  Polecana literatura Literatura |  Odsyłacze do innych stron Odsyłacze | Dokumenty filmowe projektu Film | Dokumenty dźwiękowe projektuDźwięk |  Pomoc Pomoc |  Wersja niemiecka D  |  Wersja holenderska NL  |  Wersja polska PL  | 

  Znajdujesz się: Strona główna


Westfalskie Centrum Środków Masowego Przekazu Landu Nadrenii Westfalii


Zostało zalożone w 1928 roku jako Westfalskie Medialne Centrum Zdjęć (Landesbildstelle), ...

Zdjęcie powstałego w 1928 r. ośrodka fotografii Zdjęcie powstałego w 1928 r. ośrodka fotografii
dzisiaj Westfalskie Centrum Środków Masowego Przekazu Landu Nadrenii Westfalii – MZW (LWL-Medienzentrum für Westfalen) jest nowoczesnym centrum usługowym do przekazywania wiedzy o mediach i wizualizacji krajobrazu kulturalnego w Westfalii-Lippe. Mimo, że oferuje szeroką gamę zadań, MZW rozumie się jako miejsce zbiorów historycznych, badań i kszałcenia.
Treść profilu tej instytucji jest ukształtowana przez trzy cele, którym odpowiadają trzy działy pracy.
Aktualny wygląd  biura w Westfalskie Centrum Środków Masowego Przekazu Landu Nadrenii Westfalii Aktualny wygląd biura w Westfalskie Centrum Środków Masowego Przekazu Landu Nadrenii Westfalii

Uczenie i nauczanie z mediami – pedagogika medialna


Westfalskie Centrum Środków Masowego Przekazu Landu Nadrenii Westfalii jako usługodawca pedagogiki medialnej tworzy regionalny węzeł komunikacyjny w sieci ogólnokrajowych centrów miedialnych. Pierwszym zadaniem jest wspieranie pracy 27 centrów środków przekazu w okręgach i miastach w Westfalen-Lippe. Oprócz centrów medialnych grupą docelową MZW są nauczyciele i współpracownicy pozaszkolnych instytucji kształcenia.

W wypożyczalnii mediów w Westfalskim Centrum Środków Masowego Przekazu Landu Nadrenii Westfalii jest do dyspozycji około 15.000 filmów video, DVD, CD-romów, serii przeźroczy i 16mm- filmów na (prawie) każdy temat szkolnych i pozaszkolnych instytucji kształcenia. Wszystkie media można wygodnie wyszukać i zamówić za pośrednictwem internetu. Część ofert jest już do dyspozycji do zapisywania z internetu.

Westfalię widzieć, słyszeć i przeżyć – produkcja medialna


Od wielu dziesiątków lat w Westfalskim Centrum Środków Masowego Przekazu Landu Nadrenii Westfalii kontynuowane jest wypożyczanie mediów, jak i własna praca nad produkcją mediów audiowizualnych. W ostatnich dwudziestu latach wyprodukowano prawie 400 produkcji: serie przeźroczy, filmy video, płyty CD, a od 2003 także DVD.

Produkcja mediów dotyczących wiedzy o kraju prawie zawsze udaje się we współpracy z innymi instytucjami kulturalnymi Krajowego Związku (Landschaftsverbandes), albo z instytucjami komunalnymi, względnie z instytucjami użyteczności publicznej regionu Westfalen-Lippe. Treść produkcji jest bardzo urozmaicona i dotyczy tematów z historii, historii współczesnej, przez geografię, literaturę, przez sztukę i przyrodę. Wspólna jest idea przewodnia w mediach WLM, żeby poprzez związki z regionem i lokalne powiązania uczynić wszelkie tematy bardziej interesującymi. Dlatego nadają się, by je wykorzystać w zajęciach szkolnych, ale i w pracy pozaszkolnych instytucji kształcenia. Poza tym skierowane są do wszystkich, którzy zawodowo albo prywatnie są zainteresowani historią i współczesnością regionu Westfalia.

Audiowizualna pamięć Westfalii – Archiwum kino-foto-fonograficzne


Archiwum fotografii w Westfalskim Centrum Środków Masowego Przekazu Landu Nadrenii Westfalii oferujeswoje bogate zbiory wszystkim, którzy prywatnie, czy zawodowo interesują się regionem Westfalen-Lippe. Około 300.000 fotografii dotyczących wiedzy o regionie od roku 1850 i z czasów współczesnych, jak również 3.000 zdjęć lotniczych ilustrujących krajobrazy Westfalii, miasta, wsie, gospodarkę rolną, rzemiosło, przemysł, sztukę, architekturę, zwyczaje oraz ludzi i ich życie codzienne oraz zmiany, które przychodzą z czasem. Od 2004 r. archiwum fotografii jest dostępne w internecie.
Zadaniem archiwum filmu jest ewidencja, odtworzenie treści i prezentacja publiczniości westfalskiego dziedzictwa filmowego od początku XX wieku, aż do czasów współczesnych. W chwili obecnej zbiór wynosi około 1.500 filmów, względnie sekwencji filmowych. Wybrana część w ramach tematu "Westfalia w filmach historycznych" będzie znowu udostępniona szerszej publiczności.
Archiwum fonograficzne, oprócz archwizacji historycznych i aktualnych dokumentów dźwiękowych, postawiło sobie za zadanie przygotować te dokumenty w aktualnej formie. We współpracy z komisją literatury Westfalii powstała seria "Świadectwa fonograficzne literatury Westfalii", w międzyczasie pojawiła się ona na czterech płytach CD z książeczką i tekstami.

Kontakt

LWL-Medienzentrum für Westfalen
Fürstenbergstr. 14
48133 Münster
Niemcy

Telefon: +49-(0)251-5913902
Faks: +49-(0)251-5913982
E-Mail: medienzentrum@lwl.org
Internet: www.lwl-medienzentrum.de