Kultura żydowska po hebrajsku

Życie Żydów w Europie z dala od metropolii

Logo programu UE wspierające kulturę "Kultura 2000"
Logo Stowarzyszenia Krainy Westfalia-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

Napisz do nas Kontakt |  Kalendarium: wydarzenia historyczne w skrócie Kalendarium |  Słowniczek Słowniczek |  Polecana literatura Literatura |  Odsyłacze do innych stron Odsyłacze | Dokumenty filmowe projektu Film | Dokumenty dźwiękowe projektuDźwięk |  Pomoc Pomoc |  Wersja niemiecka D  |  Wersja holenderska NL  |  Wersja polska PL  | 

  Znajdujesz się: Strona główna


Po-lin: tu masz spoczywać!


Wielu Aszkenazyjczyków szło za zawołaniem polskiego króla i książąt, którzy oferowali im ochronę i przywileje.

Drewniana synagoga w Jabłonowie Drewniana synagoga w Jabłonowie
Fot: Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie
Tu chętnie widziano Żydów kupców i rzemieślników. Pierwsze osady żydowskie w Polsce datuje się na VIII/IX wiek, potwierdzone są one od X wieku. Większe ruchy migracyjne z zachodu nastąpiły wraz z wyprawami krzyżowymi, a w szczególności od XIII wieku z Niemiec i z całej Europy Środkowej. Żydzi europejscy pokładali duże nadzieje w Polsce, stara żydowska legenda mówi: "Było wielu, którzy wierzyli, że także nazwa tego kraju wywodzi się ze świętego źródła: z języka Izraela. Bo tak mówił Izrael, kiedy tam doszedł: polin, to znaczy: tu masz spoczywać!"
Zarząd Gminy Żydowskiej w Warszawie Zarząd Gminy Żydowskiej w Warszawie
Fot: Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie

Pogromy


Jednak także i w Polsce, żydowskie życie nie było w żadnym wypadku pewne, ciągle powtarzały się wrogie wystąpienia ze strony tamtejszej ludności. Po mordach około 100.000 Żydów w wyniku tak zwanych pogromów Chmielnickiego Sprawdź hasło w glosariuszu 1648 r., liczni Żydzi ponownie wyemigrowali do Europy Zachodniej.

Mimo wystąpień antyżydowskich, Europa Wschodnia aż do XIX wieku rozwinęła się jako główne miejsce osadnictwa i centrum kulturalne ludności żydowskiej.

Opowieści na temat "Po-lin: tu masz spoczywać!"Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ftpaccount/f-lmzjl/WWW/themen/index.php on line 165