Joodse cultuur in het Hebreeuws

Joods Leven in Europa buiten de grote steden

Logo EU-kaderprogramma voor cultuur "Cultuur 2000"
Beeldmerk van het Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

contact contact |  tijdbalk tijdbalk |  woordenlijst woordenlijst |  literatuur literatuur |  links links | Filmdocumenten van het project film | Geluidsdocumenten van het projectgeluid |  help help |  Duitse pagina D  |  Nederlandse pagina NL  |  Poolse pagina PL  | 

  U bent hier: Home


Dagelijks leven en cultuur


"Bestaat er een verschil tussen een joodse en een niet-joodse zee?"

De menora voor het israëlische parlement is van de Dortmunder beeldhouwer Benno Elkan Joodse kunst uit de regio Westfalen in Israël: De menora voor het israëlische parlement is van de Dortmunder beeldhouwer Benno Elkan.
Foto: Andrea Löw
Zo antwoordde de Groningse schilder Jozef Israels, die men de "Rembrandt van de 19de eeuw" noemde, op de vraag, wat joodse kunst zou zijn. Dit toont dat de vraag, wat bijzonder aan de joodse kunst en cultuur is en of een werkelijk joodse kunst wel bestaat, niet gemakkelijk te beantwoorden is. Deze vraag werd ook door de joodse kunstenaars zelf vaak zeer verschillend beantwoord. In hun werken zien we soms onderwerpen die nauw met het jodendom verbonden zijn, bijvoorbeeld religieuze thema’s, maar sommige werken kenmerken zich toch meer door hun verbondenheid met de cultuur van het betreffende land.

Cultureel leven


In de regio’s Groningen en Westfalen namen joden in hoge mate aan het culturele leven deel; in dit verband zagen zich sommige kunstenaars als joodse kunstenaars, andere als Nederlandse of Duitse, die tevens jood waren. Hun werken zijn in hoge mate deel van de Duitse of Nederlandse cultuur. Zo schreef de schrijfster Jenny Aloni uit Paderborn haar gedichten steeds in het Duits, ook toen zij reeds jarenlang in Israël leefde. Andere joodse kunstenaars en mensen die op cultureel gebied bezig waren, worden in onze "Verhalen" voorgesteld, zoals de zangeres Julia Culp, die de "Hollandse nachtegaal" genoemd werd en die het tot een optreden in het Witte Huis bracht, en zeker Jozef Israels, van wie ook nu nog een schilderij in de kamer van de premier in de Knesset, het Israëlische Parlement, hangt.
In Lublin had zich een rijk en nadrukkelijk joods cultureel leven ontwikkeld. De stad behoorde voor de Tweede Wereldoorlog naast Warschau, Vilna, Lemberg en Krakau tot de grote joodse cultuurcentra in Polen. Hier vond men een jiddischtalige cultuur met literatuur en theater alsmede eigen jiddische kranten zoals het "Lubliner Tugblat". In tegenstelling tot de ontwikkeling in West-Europa schreven vele joodse auteurs hun werken juist niet in het Pools en de joodse en Poolse cultuurkringen bestonden in sterke mate naast elkaar.

Lees ook de volgende verhalen


Verhalen over het thema "Dagelijks leven en cultuur"


Grafsteen van Shalom Shachna op de oude joodse begraafplaats in Lublin

De Maharshal–synagoge in de Jateczna-straat in Lublin

Twee joodse handelaren (gravure, ca. 1450)

Gebouw van de Marks-Haindorf-Stichting

De in 1725 in Hamburg geboren schrijver en pedagoog Naphtaly Herz Wesseley

De waterput aan de Szeroka-straat

Gezicht op de Kleermakers-straat

Schilderij van Jozef Israels

Jakob Loewenberg als jonge leraar

Panorama van Lublin

Het geboortehuis van Julia Culp

De meisjesafdeling van de gymnastiekvereniging "Atilla" in actie, 1928

Clara Asscher-Pinkhof

Bella Nissenbaum

Titelblad van het "Lubliner Tugblatt"

Fragment van het manuscript "Androginus" van Isaac Bashevis Singer

De verwoeste synagoge van Ahlen 1938

Actuele foto van het gebouw van de Jesjiwa Chachmej Lublin

Titel van de sportpagina van de CV-krant d.d. 30 juni 1938

Feestelijke optocht op 1 mei 1933 in Ahlen/Westfalen

Jongeren op "Gut Winkel"

Panorama van de joodse buurt in Lublin